Mistraansökan nästa mål för F:3-programmet

I hård konkurrens med 16 övriga ansökningar heter det att ”den största svagheten i ansökan är den vetenskapliga omedvetenheten om hur man kan ’beforska framtiden’”.
– Ett omfattande och mycket bra arbete har lagts ned på ansökan och vi ska naturligtvis fortsätta att utveckla den del som är i fokus för KK-ansökan och bedöma de kritiska invändningar som redovisas. Vår uppmärksamhet är nu på Mistra-ansökan, säger prorektor Björn Brorström.