Musikspecialister får barnen med på noterna

Mellan den 14-17 december var ingenting sig likt i lärarutbildningens lokaler på fjärde våningen i Balderhuset. Likt TV-programmet ”Fångarna på fortet” sprang barn från rum till rum för att lösa olika uppgifter – allt för att hjälpa professor Oktavia att hitta alla delar till roboten hon vill bygga. Bakom ”utställningen” eller snarare bakom uppdraget, står lärarstudenter med specialisering musik.  
– Detta är vår examination där vi ska visa allt vi har lärt oss under terminen, förklarar studenten Ida Söderström.

Tillsammans med Isabelle Hallgren och Kerstin Rönn har hon inrett ett av rummen till en skog. Studenterna var indelade i grupper där dekorationerna och uppgifterna varierade.
– I vårt rum är improvisation i fokus. På tavlan står en berättelse där några av orden är understrukna. I våra roller, "Fru Början och Herr Slut", förklarade vi för barnen att berättelsen är tyst och att de måste hjälpa till, säger Kerstin Rönn.


Här bor "Fru Början och Herr Slut". 

Till sin hjälp hade barnen trummor, maracas och andra instrument som studenterna tillverkat själva.
– Det är snarare ljudverktyg än instrument, förklarar studenterna.

”Musik är mer än sång”

Alla tre är väldigt nöjda med dagarna och de känner att fått både lära sig nytt samtidigt som de visat allt de lärt sig under terminen – som också var syftet med utställningen.   
– Det gäller att anpassa bemötandet mot barnen, dels efter ålder, dels efter blyghet. Men vi har verkligen fått lära oss vad som fungerar och inte fungerar, säger Ida Söderström och fortsätter:

– Musik är något som är väldigt användbart när vi kommer ut och jobbar i verksamheten. Det är så mycket mer än att bara och sitta och sjunga.