När design och musik möts

I sitt masterarbete har Jeannine Han utforskat relationen mellan färger och ljud och utvecklat en metod där dessa kan mötas. Tillsammans med Daniel Riley, som har skött elektroniken har hon tagit fram fyra olika dräkter. Från dräkterna strömmar ljud som kan associeras till de visuella intrycken av dräktens karaktär.

Examinationen inleddes med en performance där Jeannine Han tillsammans med Daniel Riley i varsin dräkt, framkallade ljud genom beröring och rörelser.

Dräkterna går att se – och spela på - i en extrainsatt utställning på Textilmuseet tillsammans med masterstudenten Marjan Kooroshnias masterarbete. Hon har arbetat med färger som reagerar på värme.

Fakta:

Utställningen The Textile/Textilen och Dash visas mellan 22 december – 22 januari på Textilmuseet i Borås.  Den 22 januari finns det också möjlighet att se Jeannine Han och Daniel Rileys performance kl. 14:00-15:00.

Se öppettider på Textilmuseets webb