Nytt lärar- och studentutbyte med Coventry University, England

Institutionen för vårdvetenskap har haft besök av Dr Tim Kilner från Coventry University. Tim har en bred erfarenhet som sjuksköterska inom akutsjukvård, Paramedic och som lärare vid flera universitet i England. Han arbetar som lektor vid Faculty of Health and Life Sciences vid Coventry University. Tims avhandling handlar om utbildning inom prehospital akutsjukvård, framförallt inom ambulanssjukvård och hur man kan utveckla utbildningen av Paramedics för att få en mer självständigt fungerande profession.

Vid besöket på Institutionen för vårdvetenskap diskuterades fortsatt samarbete kring forskningsprojekt och handledning av doktorander. En annan klar målsättning med besöket är att etablera ett Erasmusavtal för lärarutbyte som på sikt även skall innefatta studentutbyte. Tim Kilner besökte även ambulanssjukvården vid Södra Älvsborgs Sjukhus och följde två ambulanssjuksköterskor i deras arbete.