CAV på studiebesök i framtidens vårdbyggnad

”Arkitekturen som förutsättning för organisatoriskt nytänkande” var rubriken på samarrangemanget mellan CAV vid Högskolan och SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus. Namnet Tehuset kommer av byggnadens form, ett T. Inflyttningen till vårdavdelningarna har nyligen påbörjats. Den officiella invigningen är i mitten av februari. Då kan man se slutresultatet av flera års omfattande arbete. Men tankarna om ett nytt sätt att arbeta och att bygga därefter är äldre än så. Redan i början av 2000-talet började sjukhusledningen fundera på framtidens vård, utifrån några faktiska omständigheter: den tekniska utvecklingen gör att allt mer avancerad vård är möjlig. De ekonomiska resurserna att utföra den är begränsade. Patienter idag ställer krav på att få snabb vård.

Den så kallade SÄS-modellen, med patienternas perspektiv i fokus, har samtidigt vuxit fram och har genomsyrat arbetet med att skapa en byggnad som gör den möjligt att arbeta efter sjukhusets modell, värderingar och verksamhetsidé snarare än att anpassa sig efter hur huset ser ut. Målet är utveckla kvaliteten i vården och öka mervärdet för patienterna genom dels den medicinska professionaliteten, dels ständiga förbättringar i processer och system. Tehuset är byggt för att stödja den utvecklingen.

– Framtidens vård innebär större delaktighet för patienterna, säger Monica Hjelmgren, projektledare för organisations- och verksamhetsutveckling i Tehuset. Det blir en relation, ett slags partnerskap, mellan patient och vårdare. Alltmer vård utförs också över dagen. Att ha färre sängplatser behöver inte betyda sämre kvalitet eller produktivitet.

Tehuset är första vårdbyggnaden i Sverige med bara enkelrum. Vid planeringen var tanken med det huvudsakligen patienternas integritet. Sedan dess har debatten om infektionsrisker på sjukhus seglat upp och gett de som arbetar med Tehuset bekräftelse på att man var rätt ute från början. Till rummen hör egen toalett och duschhörna, och på rummen finns också uttag för internetanslutning. I visionen om framtidens sjukvård ingår att patienterna ska ha tillgång till sin egen journal på data. Det ligger än så länge ett bra tag fram i tiden bland annat för att IT-systemen inte är tillräckligt moderna.

Läs mer om CAV:s studiebesök och tankarna bakom Tehuset.

Nästa CAV-seminarium, torsdag 11 februari på högskolan, har rubriken: Vad skapar uthållig livskraft i företag och organisationer? Seminariet tar upp både ekonomiska, tekniska och sociala aspekter av uthållig livskraft.