Debutantpriset 10-årsjubilerar

Högskolan i Borås och Borås Tidning står bakom Debutantpriset, som delades ut första gången 2001. Som vanligt kommer årets debutanter att läsa ur sina böcker. Dessutom kommer författarparet Alexandra Coelho Ahndoril och Alexander Ahndoril, som tillsammans utgör pseudonymen Lars Kepler, att samtala med Krister Persson, kulturchef på Borås Tidning. Under kvällen kommer även Lilla Debutantpriset att delas ut.

De nominerade författarna är:


Susanne Axmacher - Näckrosbarnen

(Wahlström & Widstrand)
För en stark berättelse med sidvändarsug om svart syskonkärlek och familjen som den plågsamt lustfyllda hämndens arena.

Johan Kling - Människor helt utan betydelse 

(Norstedts)
För en drivet minimalistisk flanörroman som med blytung lätthet skärskådar tomheten i sekelslutets Stockholmsliv.

 Viktoria Myrén - I en familj finns inga fiender 
(Ordfront)
För en roman som på lågmäld feberhet prosa ser läsaren rakt i ögonen och ställer förbjudna frågor om moderskap och livsval.

Henrik B. Nilsson - Den falske vännen 
(Norstedts)
För en roman som sinnrikt gjuten i klassisk form blottlägger brytningar och brott i kampen mellan maktens konster och konstens makt.

Caroline Ringskog Ferrada-Noli - Naturen 
(Atlas)
För en roman som med äckelpregnans gestaltar spelet mellan dovt depressiv sorg och språkets sinnliga uppror mot köttets förräderi.

Fri entré.