En möjlighet för studenter att skapa nätverk

Företagsvärdarna får i första hand ett företag som de ansvarar för, medan mässvärdarna i första hand är med och bygger upp mässan och ser till att allt fungerar under dagen.
- STARK-dagen är en bra chans för studenter att skapa en unik kontakt med företag. Vi försöker i den mån det går att ordna så att studenterna som arbetar som företagsvärdar får ett företag inom sitt intresseområde, säger Erica Lundberg, som studerar första året på civilekonomutbildningen och samtidigt sitter med i projektgruppen för mässdelen på STARK-dagen.

Hon konstaterar vidare att det kan ge nyttiga erfarenheter för framtiden att vara delaktig i ett arrangemang som STARK-dagen.
- Dessutom är det bra att engagera sig i något vid sidan om studierna. Du får dessutom möjlighet att träffa studenter från andra delar av högskolan.

Besök STARK-dagen

Alla är självklart välkomna att besöka STARK-dagen. Förutom utställande företag kommer det att ges ett antal intressanta föreläsningar.
- Under dagen kommer besökarna att skapa och knyta nya kontakter med företag. Kontakterna behöver inte bara leda till att man lämnar in sitt CV, kanske finns det även företag där du kan göra ditt examensarbete eller skriva en rapport?

- Vi arbetar även med att få ihop ett aktivitetsprogram innan själva STARK-dagen. Förhoppningsvis kommer det bland annat att arrangeras en CV-workshop där du får möjlighet att fila på ditt CV inför STARK-dagen.

Viktig information

Sista anmälningsdag för att bli företags- eller mässvärd är 19 februari. STARK-dagen arrangeras den 4 mars.

Mer information om STARK-dagen och de aktiviteter som arrangeras innan finns på www.starkdagen.se