Ett helhetsgrepp på modeforskning

Detta är en utgångspunkt för forskningsprogrammet M3 – mode, miljö och marknad, som är under uppbyggnad vid Högskolan i Borås. M3:s verksamhetsidé är att utveckla ny kunskap om den hela den textila värdekedjan – från idé via leden fram till konsumenten och slutligen återvinning – och om modenäringens i förhållande till andra branscher särskilda egenskaper.

Högskolan i Borås har genom Institutionen Textilhögskolan Nordens främsta utbildnings- och forskningsmiljö. Vid Högskolan i Borås finns en rad andra starka profiler av relevans för M3 som till exempel forskning om management, logistik, handel och resursåtervinning. Högskolan är också centrum för forskning om, och utveckling av, nästa generations textila produkter inom Smart Textiles.

- Vi är övertygade om att M3 har potential att bli lika framgångsrikt och uppmärksammat som Smart Textiles, säger rektor Lena Nordholm. Det finns en rad möjligheter till samverkan mellan de båda programmen, som tillsammans kommer att utgöra en komplett textil forskningsmiljö.

- Mode är ett område som lämpar sig väl för samverkan mellan högskola, näringsliv och kulturliv, tillägger Lena Nordholm.

Hon pekar på potentialen av en växelverkan mellan företagsdrivna och akademiskt motiverade projekt, och på betydelsen av erfarenhetsutbyte mellan forskare och företrädare för textil- och modeprofessionen.

I en aktuell rapport från Högskolan i Borås ges en första presentation av M3. Rapporten beskriver verksamhetsidén för M3, ger en exemplifiering av pågående forskning inom management- och designområdet samt relaterar M3 till det regionala textil- och modeklustret i Borås och Sjuhäradsregionen.