Högskolan i brasiliansk press

I december förra året var bland andra Hans Björk i Brasilien, primärt för att besöka universitetet UDESC i staden Joinville i sydöstra Brasilien. Delegationen hann dock även besöka kommunens miljöansvariga i Joinville, och under det korta mötet såddes ett frö. Ett frö som kan få den brasilianska staden att börja återvinna sopor, med hjälp av bland annat Högskolan i Borås.
– De ska under våren göra ett studiebesök på Borås Energi och Miljö samt högskolan för att titta på vår resursåtervinningsforskning och hur avfallsorienteringen är upplagd i Borås, berättar Hans Björk.

Mötet med kommunen uppmärksammades i lokaltidningen A Notícia under rubriken ”Utan soptipp”. I Brasilien återvinns bara ungefär sex procent av alla sopor och en het fråga i Joinville just nu handlar om vart nästa soptipp i staden ska förläggas. Möjligheten att kunna återvinna soporna istället var därför väldigt intressant för politikerna i Joinville.
– De vill till exempel producera el och biogas på ett rent sätt, men de vet inte hur man ska göra. Den stora poängen med samarbetet är att det krävs mer än bara en kommun, en högskola eller en industri. Det krävs en hel lokal organisation för hur arbetet ska organiseras. Det är också viktigt med utbildning och upplysning, att man lägger rätt sopor i svart påse istället för att blanda till exempel. Där kommer högskolan och Borås Stad in i bilden, eftersom vi redan byggt upp en organisation, säger Hans Björk.

Utbytet mellan Högskolan i Borås och den brasilianska staden är ännu väldigt färskt, men det finns en stark entusiasm från båda parter.
–Det blir en teknik och forskningsutveckling som kommer oss båda till godo i nätverket. Dessutom kan man tänka sig att det kan ge nya arbetstillfällen i Sverige och Borås eftersom mycket av tekniken och kunskapen finns här, avslutar Hans Björk.