Högskolan om förslaget till ny lärarutbildning: "Vi är väl förberedda"

De nya examina ger kunskaper i undervisningsämnen samt generella kunskaper i det som krävs för yrkesrollen som lärare och förskollärare. Högskolan i Borås står väl förberedd.

– Högskolan kommer att söka om rättigheter för sju inriktningar. Vi har de forskningsmiljöer, den kompetens och den verksamhetsförlagda utbildning som den nya lärarutbildningen kräver, säger ansvarig för lärarutbildningarna vid högskolan, prefekt Anneli  Schwartz i en kommentar.

Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz menar för sin del:

– Vår övertygelse är att de nya utbildningarnas kvalitet kommer att kunna förbättras kraftigt. Det skickar en tydlig signal till studenter och samhället i övrigt att lärar- och förskollärarutbildningarna är kvalificerade och akademiskt krävande utbildningar.

Regeringens webbsajt med information om utredningen och propositionen: http://regeringen.se/sb/d/11220