Japanskt besök kan ge pilotfabrik

I Japan finns idag en pilotanläggning för att återvinna textil. Högskolan i Borås vill starta en liknande anläggning på högskolan, men mer avancerad så till vida att fler material ska gå att återvinna. Jeplan, Japan Environment Planning, fick genom en slump reda på Mohammad Taherzadehs forskning och är intresserade av ett samarbete.
 – En kollega till mig var på konferens i USA och stötte där på Jeplan, berättar Tomoko Takekawa som arbetar på ISA i Japan*.
– Han berättade om sina erfarenheter därifrån och i samma veva fick jag av en tillfällighet syn på en tidningsartikel om Mohammad Taherzadehs forskning.

Ett första möte

En tidningsartikel i handen på en mellanhand ledde alltså fram till ett möte med representanter från Högskolan i Borås, Jeplan och ISA. Forskaren Mohammed Taherzadeh och Daniel Yar Hamidi från Högskolan i Borås, Christine Bjärkby och Tomoko Takekawa från ISA samt Chie Yoshimura från Jeplan träffades för att diskutera framtiden. Mötet var ett viktigt steg mot att kunna skapa en pilotanläggning vid Högskolan i Borås, sett ur både ekonomisk och politisk synvinkel. Japanska staten står delvis bakom Jeplan och var med och finansierade Chie Yoshimuras besök till Sverige. Att den japanska staten visar intresse för forskning i Borås är indirekt viktigt för finansieringen av pilotanläggningen, säger Daniel Yar Hamidi, VD för Högskolan i Borås bolag Inicia AB.
– Genom Jeplans och japanska statens intresse för den forskning som sker här, hoppas vi att vi får ännu fler intressenter här hemma.

Jeplan är intresserade av att bli medfinansiärer på något sätt, hur är dock ännu inte klart. Det kan handla om ren ekonomisk hjälp, men även om samarbeten på kunskapsnivå. Nästa steg i samarbetet kan tas i slutet på maj. Då arrangeras Future Design Days i Borås, med Next Textiles som en viktig del, samtidigt som Jeplan kommer att befinna sig i Jönköping på mässan Elmia Recycling. Då hoppas inblandade parter att kunna träffas igen, för att utveckla samarbetet ytterligare.

*ISA är en myndighet under Utrikesdepartementet. Deras uppdrag är att aktivt medverka till att utländska företag investerar i Sverige. Det görs direkt genom kontakter och rådgivning med potentiella investerare och indirekt genom att öka intresset för Sverige som investeringsland. ISA har kontor i Stockholm och Göteborg, samt utlandskontor i USA, Japan, Kina och Indien.