Nyckelkompetens ifrågasatt i avhandling

Bakgrunden till avhandlingen ”Verktyg för lärande: Informationssökning och informationsanvändning i kommunal vuxenutbildning” är dagens informations- och kunskapssamhälle och att informationskompetens bedöms vara en så kallad nyckelkompetens. Cecilia Gärdén ville titta på vägen från ord till handling och använde fallstudien som metod.
– Jag har tittat på hur studerande arbetar med en specifik skoluppgift i tre månader. Hur går läraren in som stöd och i vilken mån är läraren involverad i informationssökningen och informationsanvändningen? Jag har även studerat vilken roll biblioteken kan spela när det gäller att erbjuda olika typer av verktyg och stöd som studenterna använder i arbetet.

Studerande förstår inte

Resultaten visar bland annat att det pratas väldigt lite om informationskompetens i skolan, de studerande förväntas att känna till begreppen och veta hur man ska använda dem. Något som överraskade Cecilia Gärdén under arbetet med avhandlingen.
– Jag blev förvånad över att det inte togs upp mer. Många av de studerande som jag har följt i min studie hade arbetat inom tillverkningsindustrin i 25 år och inte alls varit i skolmiljö. Ändå förväntades de förstå vad som menas med syfte och mål och göra sina egna frågeställningar och arbeta med olika metoder. När jag intervjuade dem blev det tydligt att de inte alls förstod begreppen.

Cecilia Gärdén hoppas att avhandlingen ska kunna lyfta problematiken till ytan. Ambitionen är att avhandlingen inte bara ska hänga på en björk vid Högskolan i Borås, utan kunna användas av såväl lärare och bibliotekarier.
– Jag hoppas kunna kasta mer ljus på forskningsområdet informationssökning och lärande, att man kan få mer kunskap om vad som utgör informationskompetens i olika kontexter. Jag hoppas också att avhandlingen kan användas på bibliotek och i vuxenutbildning och grundutbildning samt högre studier, för att börja prata om vad informationskompetens är och inte bara ta saker för givna. Den här avhandlingen visar på svårigheter och problem och jag hoppas att den kan komma till nytta även i praktiken.

Arbetet med avhandlingen har pågått under lång tid och Cecilia Gärdén pustade ut när hon satte spiken i björken och hängde upp avhandlingen i biblioteket vid Högskolan i Borås. Nu ser hon fram emot disputationen.
– Klart man är nervös, det vore väl konstigt annars, men det känns samtidigt bra. När man hållit på så länge vet man samtidigt vad man har gjort så jag hoppas att det ska gå bra. Jag ser fram emot att diskutera texten med opponenten och betygsnämnden, avslutar Cecilia Gärdén.

Disputation:

Fredagen den 19 mars 2010, kl. 13.15, Hörsal Sappören, Göteborgs universitet, Sprängkullsgatan 25.
Mer om avhandlingen hittar du här