Stipendium till kvinnliga forskarstuderande

Resestipendiet är tänkt att möjliggöra medverkan vid ett internationellt forskningssymposium, ett seminarium eller vid en workshop. Det maximala beloppet för ett enskilt stipendium är 20 000 kronor.

För att ansöka om ett stipendium måste du vara anställd vid Högskolan i Borås, vara forskarstuderande samt vara kvinna.

Ansök innan sista februari

Ansökan ska innehålla ett kortfattat CV samt ett personligt brev. Detta ska beskriva för vilket ändamål stipendiet söks, med referens till samt kostnadsbeskrivning för aktiviteten.

Ansökningar och motiveringar ska ha inkommit till registrator senast söndagen den 28 februari, via e-post registrator@hb.se eller post till adress:
Registrator
Högskolan i Borås
501 90 Borås

Märk ansökan ”Kvinnligt forskningsstipendium” Dnr. 141-10-27.

Frågor och mer information

Kontakta forskningssamordnare Olof Harbecke på telefon 033- 435 42 01.