Utländska akademiker till yrkeslivet

– Här får många nyanlända med en akademisk examen från sitt hemland möjlighet att studera det svenska språket och lära sig en hel del om sitt nya hemland, säger Gunilla E Magnusson, chefen för RuC, Högskolan i Borås Regionala utvecklingsCentrum.

Projektet, som numera heter Projekt Utländska Akademiker, PUA, syftar till att ta tillvara på invandrade akademikers kompetens och få ut dem i det svenska arbetslivet. Skillnaden mot det tidigare projektet som benämnts ”Korta vägen” är att det är mer omfattande den här gången.
– Syftet är att det ska finnas en plan för invandrare med akademisk bakgrund redan när de kommer till Sverige, säger Annika Malm, projektledare för PUA.
– Det är viktigt att ta hand om invandrarna och deras kompetens direkt. Kunskap är en färskvara och det är dessutom ett väldigt resursslöseri att inte ta hand om den kompetens som faktiskt finns hos akademiker, framförallt när man tänker på alla i vårt land som kommer att gå i pension framöver.

En viktig skillnad jämfört med tidigare satsningar är att deltagarna, som väljs ut av Arbetsförmedlingen, har läst SFI-D, vilket motsvarar mellanstadiekompetens i svenska. Dessutom ska de ha läst på högskola/universitet i sitt hemland. Deltagarna deltar i projektet i 26 veckor, och den nuvarande gruppen har varit igång sedan i mitten på oktober. Under dessa 26 veckor ska deltagarna hitta praktikplatser på företag eller läsa kompletterande kurser på Högskolan i Borås, varvat med svenskundervisning. När projektet är avslutat har generellt sett knappt hälften fått arbete. Övriga fortsätter i regel att studera för att öka sina möjligheter till anställning.

Viktigt för deltagare och samhälle

Nuvarande projekt håller på fram till 2012, målet är att ”projekttiteln” sedan tas bort och att arbetssättet blir permanent. Sex högskolor/universitet deltar i projektet och målsättningen är att det ska bli fler i framtiden. Fram till 2012 kommer över 800 utländska akademiker gå igenom projektet, som är viktigt för såväl deltagarna som för det svenska samhället, säger Annika Malm och fortsätter:
– Ett exempel är en kvinna från Bulgarien som hade arbetat som chef på departementsnivå, med väldigt liten social kontakt med det omgivande samhället i Sverige. Hon berättade att hon helst skulle vilja göra något enkelt industriarbete eftersom hon hade svårt att kommunicera. Det här projektet hjälpte henne både med språket och att då höja hennes ambitionsnivå och viljan att arbeta med liknande uppgifter som hon var utbildad för.
– Projektet kommer också bli viktigt för Sverige. Här har vi människor vars utbildning vi i princip fått gratis, eftersom de redan har läst på akademisk nivå. Lyckas vi bara integrera dem i det svenska samhället kommer de kunna svara mot en del av det behov av utbildade akademiker som kommer framöver, avslutar Annika Malm.

Läs mer om tidigare projekt här.