Bloggkurs ifrågasätts igen

I en artikel i dagens Aftonbladet ifrågasätts en del av högskolornas fristående kurser. Bland dem som nämns är kursen Bloggens teori och praktik vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.

Vi hänvisar till de artiklar som skrevs hösten 2009 och konstaterar att kursen är avsedd för dem som seriöst avser att studera media, information och kommunikation.

Mer information: http://www.dik.se/www/dik/web.nsf/dx/091021-Debatt-nar-bloggande-ger-hogskolepoang