Bra att skvallra på jobbet

Christine Lundberg, universitetsadjunkt på Institutionen för data- och affärsvetenskap, har studerat frontanställdas (deltidsanställdas/säsongsarbetares) roll, bland annat utifrån ett marknadsföringsperspektiv. I avhandlingen finns fyra studier. Den första handlar om vad som driver frontanställda inom turism och hospitality, trots vedertaget dåliga arbetsförhållanden. Den andra studien handlar om hur de frontanställda upplever sina möten med kunder. Den tredje handlar om hur de tar till sig och använder den kunskap de får av sina möten med kunder och den fjärde studien handlar om hur de frontanställda delar med sig av den kunskap de får genom sitt yrke. En viktig del Christine Lundberg kommit fram till är skvallret på arbetet.
– Skvaller i det här sammanhanget fungerar som ett sätt att kompetensutveckla sig mellan anställda och anställda, utan chefers inblandning. Det pågår mycket kompetensutveckling bakom kulisserna, där man pratar om både bra och dåliga servicemöten. Ofta lär de äldre de yngre.

Vad är det viktigaste du lärt dig i arbetet med avhandlingen?

– Avhandlingen i sin helhet pekar på en mycket positivare bild av anställdas upplevelser av arbetet inom turism och hospitality än vad tidigare forskning visat. Där har det handlat om dålig lön, om att de får arbeta passen ingen vill ha och att de är dåligt utbildade. Avhandlingens resultat visar att de faktiskt är ganska nöjda och stolta över sitt arbete. Det är en paradox utifrån avhandlingens idé ifrån början, där vi frågade oss varför de har så dåliga förutsättningar och att det finns så många som ändå vill jobba med de här förutsättningarna inom den här branschen. Hur kommer det sig att de väldigt ofta gör ett bra arbete, trots de dåliga förutsättningarna? Enligt teorierna borde de inte kunna leverera någonting bra och ingen skulle vilja arbeta i branschen, men många vill arbeta och gör ett bra arbete.

Vad bidrar den här avhandlingen med, som inte är gjort tidigare?

– Mycket forskning om kompetensutveckling inom hospitalityområdet handlar om cheferna och det gör inte min avhandling. Mitt arbete handlar om de anställda och vad som egentligen krävs för att kunna göra ett bra jobb och ha goda servicemöten. Den berättar vad det är som gör att man känner sig motiverad. Ett exempel rör säsongsarbetare i Åre. Där kan man se olika behov och preferenser beroende på vilka typer av säsongsarbetare det handlar om. För de som bor där permanent är lönen viktigare, för de som bor där under säsongen handlar det mer om att bo tillsammans med kollegor och ha en social interaktion, som att festa tillsammans.

Disputation: Fredagen den 12 februari 2010, kl. 13.15, Volvo-salen vid Företagsekonomiska institutionen, Vasagatan 1, Göteborg