Djungeltema i framtidens förskola

Specialisering bild och musik pågår under en termin under lärarutbildningen. Utställningen är kursavslutningen, examinationen. Sakerna de olika utställningsrummen innehåller har studenterna själva gjort under kursens gång.
– Vi har byggt upp en fiktiv förskola och vävt in bild och musik.  Musikinstrumenten har vi gjort själva under den verksamhetsförlagda utbildningen. Teckningarna har barnen gjort, säger Cecilia Åman och pekar på väggarna som är fulla med teckningar.

Uppskattat av barnen

Vilket tema utställningen ska ha har studenterna fått välja fritt. Att Cecilia Åman, Denise Martinsson, Karolina Magnusson,Helena Ternander, Petra Engström och Karin Carlsten Lysjö valde just djungeln var ett beslut som växte fram.
– Djungeltemat går att använda på så många olika sätt inom pedagogiken. Vi får med djur, miljö och självklart bild och musik, berättar studenterna.

Förskolorna där studenterna gjort sin VFU är inbjudna och uppskattningen hos barnen är tydlig när de går loss på en hemmasnickrad bongotrumma.
– Vi hoppas på att många barngrupper har möjlighet att komma, säger kursansvariga Marie Simonsson.


Djungelgruppen: Denise Martinsson, Petra Engström, Helena Ternande, Karolina Magnusson och Cecilia Åman. Karin Lysjö Carlström saknas på bilden. 

Musik och bild blev ett

Tidigare har bild och musik varit två separerade specialiseringar som nu för första gången slagits ihop till en.
– Jag tycker det är fantastiskt roligt att se hur studenterna fått med både bild och musik i en utställning. Ofta förknippas utställningar med att gå runt och bara titta på exempelvis tavlor. Här får besökaren känna, lukta och smaka på saker, säger Marie Simonsson.


Alla nio grupper valde olika teman. Till vänster stod musiken i fokus och till höger var bakning en del av utställningsrummet

Fakta:

Utställningen pågår 11-13 januari 2010 i vardagsrummet utanför högskolans bibliotek i byggnaden Sandgärdet.

Tisdag kl. 09:00-18:00
Onsdag kl. 9:00-14:30

Lärarutbildningen i Varberg har under samma dagar sin egen utställning på Campus Varberg.