Ifrågasatt bloggkurs viktig för alla

Bland annat Aftonbladet, Metro och Borås Tidning har i veckan uppmärksammat högskoleminister Tobias Krantzs (FP) uttalande om att han vill stoppa högskolornas ”hobbykurser”. Han ska nu ge Högskoleverket i uppdrag att granska högskolornas kursutbud. Bland de kurser som tidningarna tagit som exempel på ”hobbykurser” – ett uttryck som för övrigt Högskoleverket kritiserar ministern för – finns Pilates (en träningsform) på Karlstads universitet, Kemi för båtfolk vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås kurs Bloggens teori och praktik.
– Kursen handlar om hur man blir duktig på att använda sociala medier, om att behärska stilen, som är varierad beroende på sammanhang och målgrupp. Det handlar också om vilken teknik man ska använda sig av. Men kursen har inte minst en kritisk sida, för vi behöver reflektera över det här och titta på vart samhället är på väg. Bloggen är ju en del av ett större kluster av teknologi som förändrar samhället dramatiskt, säger Jan Nolin.

Han är universitetslektor och arbetar inom Bibliotekshögskolans nya profilområde Sociala medier. Han ger en kort lektion i vad det är.
– Sociala medier bygger på webb 2.0-teknik, som ger förutsättningar för interaktivitet. I gamla webb 1.0 kunde användarna bara läsa, men i den nya kan de kommunicera. Och det handlar ju om olika applikationer: Facebook, bloggar, YouTube, Twitter, Wikipedia, Flickr och Bilddagboken, till exempel.

Sociala medier är, och kommer att bli, ”hur stort som helst” säger han och tar de globala jättarna Facebook och Google som exempel på hur företag otroligt snabbt kan erövra starka positioner i samhället med hjälp av den tekniska utvecklingen.
– Det handlar om vår kultur, hur vi kommunicerar med varandra. Men att kunna behärska de nya sociala medierna och teknikerna handlar också om inflytande, och i allra högsta grad om ekonomi.

Med andra ord är kunskap om bloggar och andra sociala medier mycket eftersträvansvärd, för alla typer av professioner och för politiker och företagsledare, menar Jan Nolin.
– Företag kan få negativ reklam om de inte förstår de sociala mediernas villkor. Å andra sidan är det lätt att få marknadsandelar om man vet hur man ska göra.
– I en artikel i Göteborgs-Posten* nyligen, i ett annat sammanhang, skriver vår kollega Mathias Klang om att många politiker sysslar med bloggar och vill bli duktiga på sociala medier. Men han konstaterar att politikerna är dåliga på det. De ser bloggen som ett sätt att föra ut sitt budskap, men bloggen är ett samtal och det har de ännu inte förstått. De behöver alltså bli bättre på att utnyttja de nya medierna.
– Sociala medier handlar om pengar och om makt. Därför menar jag att det inte är rimligt att kalla en sådan här kurs för trivial, säger han.

Han får medhåll av prefekten på BHS, Margareta Lundberg Rodin, som också tycker att bloggkursen tagits ur sitt sammanhang i debatten.
– Många vet kanske inte att vi även utbildar webbredaktörer och har en masterutbildning i digitala tjänster, då kanske de hade förstått sammanhanget. Vi kommer också att ge en kurs om sociala medier. Samhället förändras och vi kommer att följa förändringen, det är vår uppgift.

Det handlar om att ha ett kritiskt förhållningssätt till nya företeelser, menar hon, forskning och utbildning måste bidra med det.
– Det behövs analyser och fördjupade studier av något så starkt som de sociala medierna.

I vissa artiklar om ”hobbykurser” kan man även ana ett visst mått av förakt mot människors vilja och behov av att fortbilda sig, tycker Margareta Lundberg Rodin.
– Vi är en del av bildningssamhället. Ska man börja göra sig löjlig över Antikens historia också? Det har alltid funnits möjligheter att läsa vidare som vuxen i vårt samhälle.
– Det är vår uppgift som högskola att ge utbildning på olika nivåer, både grundnivå och avancerad nivå. Och att ge fortbildning är också en del av vårt uppdrag, särskilt eftersom vi är ett professionslärosäte. Det är viktigt att även de som är yrkesverksamma får kurser för att förkovra sig.

En eventuell granskning av Högskoleverket ser hon fram emot.
– Eftersom vi är offentligt finansierade är vi vana vid att bli granskade. Vi har väldigt seriöst kvalitetsarbete kring vad vi gör, så jag är inte alls oroad över det, vi har inget att frukta.

Läs tidigare inslag i debatten, genom nedanstående länkar: