Kläder är konst – eller tvärtom

Kajsa Eriksson, lärare på Institutionen Textilhögskolan, har utforskat gränsen mellan mode och samtida konst. Det handlar om kläder som konst i det offentliga rummet. Hon var glad och lättad när hon spikat sin avhandling.
– Det känns väldigt bra. Det är en lång och ansträngande väg att ta fram en avhandling, det känns som om ett betongblock lättat från mina axlar, nu när jag har den i handen.

Som en del i avhandlingen gjorde Kajsa Eriksson ett experiment, performance, på Manhattan i New York. Ett antal personer hade på sig jackor som dels var kamouflerade och diskreta, dels kunde vecklas ut till stora flaggor.
– När vi tar liten plats viskar folk runt omkring oss, men när vi fällde ut flaggorna skrek folk mot oss.
– När vi tänker kommunikation tänker vi vad vi säger till varandra, men vi uttrycker oss på fler sätt, med hela vår kropp och med våra kläder, säger Kajsa Eriksson.

Kan kläder (mode) verkligen vara samtida konst?

– Det är kanske inte gränsen mellan de här två ämnesområdena som är svaret utan att man öppnar för ett ännu större fält och intresserar sig mot samhället i stort. Man kanske inte i första hand fokuserar på design eller konstområdena, utan ställer större frågor. Det offentliga rummet innehåller allt. Man börjar undersöka det mer och framförallt då det sociala samspelet. När jag först såg dig tänkte jag: Har du precis vaknat eller? (Undertecknad hade på sig en svart t-shirt med texten ”Wake me up when it´s over”, skrivet med stora vita bokstäver).

Läs mer om avhandlingen här.