Pinocchio till högskolan

Samtidigt som Pinocchio avtäcktes den 16 maj 2008 stod också målningen ”Pinocchios avtäckning” klar. En målning som inte är fullständig, men klar, helt i linje med dess inspirationskälla ”Gustav III:s kröning” från 1793. Konstnären, Carl Gustaf Pilo, höll på verket i elva år, men dog just innan han hann slutföra verket. Kari Palmqvist drog sista penseldraget dagen då skulpturen Pinocchio stod klar, trots att inte heller hans verk är fullständigt. Målningen har den senaste tiden befunnit sig på Borås Konstmuseum och är nu till låns på Högskolan i Borås. Bibliotekschefen Catta Torhell stod och myste under tiden målningen sattes upp.
– Det blir pricken över i:et att få Pinocchios avtäckning, så att den kan ses av alla. Vi har Pinocchio i andra ändan på Allégatan och så finns målningen här. De tittar på varandra och knyter ihop Allégatan. Det är en viktig målning för boråsarna och för oss som är verksamma på högskolan. Den blir också en påminnelse om debatten som var kring Pinocchio, på ett kul sätt. Den har glimten i ögat.

Glimten i ögat ja, men glimten kanske inte syns så tydligt som önskats. I och med målningens placering blir det svårt för åskådare att få en närmare titt på konstverket. Synd, tycker Kari Palmqvist.
– Det finns många dolda budskap i målningen. Jag tycker att det hade varit roligt om man kunde komma lite närmare.

Konstverket är till vidare till låns hos Högskolan i Borås. Redan när målningen stod färdig i maj 2008 var högskolan intresserade av att få den. Efter diverse turer har den nu hamnat här, men om det blir en permanent slutstation för målningen vet inte Kari Palmqvist.
– Det måste lösa sig med finansiering på något sätt. Jag har några intressenter men då försvinner den från Borås, för de är intresserade av måleriet och inte motivet.
– Det är en boråsmålning och jag vill därför helst att den ska stanna här, avslutar Kari Palmqvist.

Så ser Kari Palmqvists målning ut. Jämför med inspirationskällan här.