Projekt ska definiera lösning för distanshandeln

Att leverera direkt mot kundorder ställer stora krav på leverantören med kortare ledtid och korrekt information som bl.a. lagerstatus, leveranstid och tillgängligt saldo, men ställer också nya krav som hantering av konsumentreturer. För att förenkla utbytet av sortiment vill distanshandelsföretagen att leverantören erbjuder en komplett artikelinformation.

För att finna en lösning startar nu Oriva med finansiell hjälp från IUC, Industriell utvecklingscenter i Sjuhärad, och Sweden logistics, ett projekt. Projektledaransvar har ProFlow och till dem har både leverantörer, distanshandelsföretag och andra viktiga aktörer knutits samman. Meningen är att man ska ge svar på ett antal problemställningar. Ett problem är att varje distanshandelsföretag har sin egen lösning på hur leverantören ska leverera. Ett annat problem är att hanteringen ökar - vilket i sin tur gör att priset på varan ökar och ger lägre marginaler. Därför är den största framtida utmaningen att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen som samtidigt uppfyller konsumentens krav i fråga om ledtid.

Samverkan IH och IDA

Högskolan i Borås kommer att hålla i sex workshops som genomförs under januari till och med april. Högskolan kommer också att ansvara för att projektresultatet ligger i linje med den senaste forskningen inom Demand Chain (finns vid Institutionen Ingenjörshögskolan), handel och IT-design (finns vid Institutionen för data- och affärsvetenskap). 

Målet med delprojektet är att hitta koncept på logistikupplägg och en systemlösning mellan leverantörer och distanshandelsföretag som kan användas av flera leverantörer och distanshandelsföretag.

I nästa fas kommer ett pilotprojekt att genomföras där systemlösningen realiseras, implementeras och utvärderas  mellan minst en leverantör och ett distanshandelsföretag.