SÄS Vårdstudiestipendium

Stipendiet delas sedan 2002 ut till studenter på Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Priset utdelas för uppsatser som på ett berömligt sätt behandlar integrationen av vårdvetenskap och den kliniska verksamheten.

Vinnarna har utsetts av en uppsatskommitté bestående av representanter från Södra Älvsborgs Sjukhus och Institutionen för Vårdvetenskap. Valet är gjort med följande motivering:

Den uppsats som har vunnit årets SÄS-stipendie handlar om mötet med vårdpersonal på en akutmottagning och är en litteraturbaserad studie vilken tydligt får fram sitt budskap och har en djup vårdvetenskaplig förankring.
Resultatet är väl bearbetat där tydliga och konkreta teman om patienters upplevelser av akuten analyserats fram. Diskussionen lyfter fram integration mellan teori och praktik på ett mjukt och tilltalande sätt. De kliniska implikationerna är konkreta och tänkvärda. Uppsatsen är mycket väl värd att uppmärksammas på avdelningsnivå.

Läs hela uppsatsen Patienters upplevelser av mötet med vårdpersonal på en akutmottagning