Skaffa marknadsglasögon!

– För individen finns det många fördelar så som att utveckla sina kunskaper och färdigheter samt se hur ens forskning kan komma till nytta, säger Carl Dahlberg.

Han berättade att samhället dessutom kräver en motprestation för allmänna forskningsmedel. I högskolelagen har universiteten skyldighet, inte längre endast möjlighet, att nyttiggöra sina forskningsresultat. Det gör att universitet och högskolor behöver hjälpa sina doktorander och forskare att kommersialisera sina idéer.

Venture Cup organiserar en doktorandkurs som heter ”Business Planning for Researchers (4+3,5 cr)” för att stödja just den här typen av projekt. Det finns dessutom andra kurser man kan gå för att tillgodogöra sig ett kunnande inom forskningsbaserat företagande.

– Vi är här för er. Ta hjälp av oss tillade Daniel Yar Hamidi föreståndare för Center för Entreprenörskap och Affärsdesign som stödjer alla forskare med kommersialiserbara idéer.

– I allt högre grad kommer du som forskare behöva bli bättre på att sälja dina forskningsprojekt i ansökningarna och då kommer kommersialiseringsmöjligheterna att behöva vara en integrerad del, avslutar Carl Dahlberg.