Spikat om bibliotek i bibliotek

Jane Kawalya undersöker i sin avhandling de faktorer som påverkat fastställandet av National Library of Uganda (NLU).
– Det viktigaste med den här avhandlingen är att jag har skapat en modell över hur en institution skapas. Det finns så många aspekter, som till exempel politisk press, funktionell press och så vidare. När institutioner skapas vill de gärna kopiera vad andra redan har gjort. De har också press på sig från bland annat regeringen och press underifrån, från folket. För att NLU ska kunna bli en institution måste de också få ugandier att börja läsa. Det finns ingen sådan kultur där.

I avhandlingen utgår hon ifrån DiMaggio & Powells institutionsteori för att analysera skälen och processen fram till institutionaliseringen av National Library of Uganda. Jane Kawalya har träffat flera personer i ledande positioner för djupintervjuer och även studerat flera folkbibliotek. Nu ser hon framåt och hoppas att kan hjälpa biblioteksverksamhet i utvecklingsländerna.
- Jag tror att man genom den här modellen som jag skapat kan se hur universitetsbibliotek skapas, framförallt i länder som Uganda. Det här är första studien som utgår ifrån en institutionell teori om nationella bibliotek. NLU är ännu inte en institution, utan det utvecklas fortfarande. Om fem år kanske National Library of Uganda kan bli en institution, säger Jane Kawalya.

Läs mer om avhandlingen här. http://bada.hb.se/handle/2320/5869