Ugandas bibliotek avhandlas

I sin avhandling behandlar hon institutionella förändringarna i Ugandas bibliotekstjänster, vad som låg bakom inrättandet av Ugandas nationalbibliotek och den process som ledde till beslutet om Ugandas Bibliotekslag år 2003.

Ugandas nationalbibliotek upprättades vid en tid när nödvändigheten av ett nationalbibliotek i ett utvecklingsland ifrågasattes och andra modeller för att utöva dess funktioner har presenterats och testats. Uganda blev det första av de östafrikanska länderna att sätta upp ett fullfjädrat statligt nationalbibliotek med en modern lagstiftning. Den process som ledde till detta speciella beslut och det påföljande bildandet av den nya institutionen i Ugandas bibliotekssektor är av stort intresse, speciellt som andra institutioner i landet redan utförde vissa av riksbibliotekets funktioner. Det låg också väl i tiden att såväl undersöka hur denna nya institution utvecklas och möter utmaningar i den aktuella utvecklingmiljön och de behov som den väntas fylla. Forskningsfrågorna innefattar vilka faktorer i bibliotekssektorn i Uganda som skapade förutsättningar för att etablera ett nationalbibliotek, samt vilka motiv och åtgärder som kan härledas till politiker och biblioteksföreträdare.

En riktig förståelse av vad som påverkar institutionaliseringen av biblioteket och hur det i sin tur förändrar sin omgivning, kan vara av intresse inte enbart för Ugandas biblioteksvärld, utan också för att klargöra de processer som leder till uppkomst och etablering av nya nationalbibliotek och andra kultur institutioner i allmänhet.

Undersökningen som innefattar fältstudier, intervjuer och dokumentanalyser, visar hur de olika aktörerna bidrog till inrättande och utformning av det nya nationalbiblioteket och de problem som uppstod på vägen. Studien visar på politiska och professionella influenser som påverkat förändringarna och hur dessa med fördel kan förstås och beskrivas med hjälp av institutionell teori.

Disputationen sker den 29 januari kl.13:15 i E310, Högskolan i Borås
Avhandlingens titel: “The National Library of Uganda: its inception, challenges and prospects, 1997-2007”
Författare: Jane K Kawalya

Läs hela avhandlingen här