Välj utbildning med hjärtat

Framtidsyrken är enligt rapporten Apotekare och Arbetsterapeuter medan Beteendevetare och Bibliotekarie sägs vara överskottsyrken. Faktorer som påverkar är pensionsavgångar, politiska beslut och tekniska innovationer. Enligt artikeln är det viktigt att de som läser sista året på gymnasiet får veta hur läget på arbetsmarknaden ser ut men att det egna intresset är lika viktigt. Metros jobbexpert Kristian Borglund tycker inte heller att man ska bry sig så mycket om vad undersökningarna visar: ”Strunta i Seco. Välj utbildning utifrån vad du brinner för. Din passion och glöd ger dig mer än en akademisk rapport någonsin kan göra.”