Bibliotek för demokrati

Varför är du med i högskolans styrelse?

– Jag tror att jag är med för att jag har lång erfarenhet från biblioteksområdet och att man vill ha den kompetensen i styrelsen. Jag arbetar nu som konsult utanför biblioteksvärlden och har då även ett utifrånperspektiv.

Vad vill du arbeta för som ledamot?

– Det viktigaste är kvalitet i utbildningen. Att bibehålla och långsamt förbättra kvaliteten i utbildningarna.

Hur kan man göra det?

– Det går att göra genom den politik man har för utnämningar inom olika områden. Men också genom policys för studieplaner och så vidare, när det gäller kvalitet.

Du har gjort en utvärdering och förslag till revidering av bibliotekslagen, som blev klar tidigare i år. Vad kommer du fram till?

– Att det ska finnas kvalitetsaspekter. Till de hör att det ska finnas ett allsidigt mediebestånd samt att verksamheten ska vara anpassad efter användarnas behov. Jag har även föreslaget att lagen bör vara teknikneutral. Det har hänt mycket sedan den nuvarande lagen kom (1996), då fanns det böcker och någon enstaka videofilm. Jag har försökt formulera lagen på ett sådant sätt att den är neutral i förhållande till vilka tekniker som bär innehållet i medierna. Ett annat förslag är att bibliotekens roll som institutioner för den fria opinionsbildningen, ska framgå i lagen. Det är en hörnsten i bygget av demokratin.

När kommer beslut om eventuella revideringar i lagen?

– Sent i höst. Jag tror inte att det kommer att hända något före valet (19/9).

Vad kommer den att få för effekt för högskolan och biblioteksutbildningen?

– Min förhoppning att det demokratiska målet ska betonas. Det är något som ofta tas för givet men ska man ha ett samhälle där man kan få ta del av information och bilda sig egna uppfattningar, så måste man kämpa för det varje dag.

Högskolan fick nyligen rätt att utbilda forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap. Hur ser du på det?

– Det är alldeles utmärkt. Det finns så oerhört mycket kompetens samlad kring den institutionen och jag tycker att det är både logiskt och riktigt att man får forskarutbildningsmöjligheter.