Bland de mest jämställda i Sverige

Totalt sett är var femte professor kvinna vid Sveriges universitet och högskolor. Hos Högskolan i Borås är siffran nästan den dubbla, 37 procent.
– Det är mycket glädjande att så många kompetenta kvinnor söker och innehar anställning vid Högskolan i Borås, säger Björn Brorström.
– I sammanhanget kan också nämnas att vi har ett väl fungerande professorskollegium där en mycket konstruktiv diskussion förs kring utveckling av utbildning och forskning.

Siffror från Högskoleverket och SCB visar dessutom att Högskolan i Borås har högst andel kvinnliga professorer, om man ser till högskolor/universitet med lika många eller fler professorer än Högskolan i Borås.

Läs hela rapporten.