Gästbesök från kinesiskt partneruniversitet i juni

Gästerna togs emot av rektor Lena Nordholm, Rolf Appelquist, prefekt för Institutionen Data och affärsvetenskap, och Hans Björk, prefekt för Institutionen Ingenjörshögskolan.

Under eftermiddagen fick gästerna träffa sina utbytesstudenter som följer utbildningar på institutionen Ingenjörshögskolan och som med ett högtidigt tal hälsade gästerna välkomna. Vidare diskuterades hur man kan utveckla utbytessamarbetet framöver för att öka mobiliteten, inte minst med tanke på det nya situation som uppstår då svenska högskolor och universitet från och med hösten 2011 inför studieavgifter för studenter från länder utanför Europa.

Foto: (främre raden) Hao Shijie, student,  Jinshan Zhou, student, Madam Tan Xiaofang, rektor för Shandong Jiaotong University, Wang Qing, vicerektor för fakulteten för främmande språk, Chao Li, student (bakre raden). Song Guangjun, rektor för fakulteten för fordonsteknik. Zhu Aimin, vice rektor avdelningen för undervisningsadministration, Dan Åkesson, doktorand, Hans Björk, prefekt.

Läs även rektor Lena Nordholms blogg.