Inspelad undervisning underlättar lärandet

Det är många moment, olika funktioner, ikoner och inställningar som är svåra att anteckna när det kommer till att göra mönster i CAD. 
– Med all ny teknik som finns började jag fundera på om det fanns ett sätt att spela in det jag gör på skärmen, säger Christina Svensson som sedan hösten 2009 har provat metoden på sina studenter.

Enkelt program

Lösningen var enkel genom ett gratisprogram som hon blev tipsad om av en kollega. Hon startade att spela in filmer där hon visade olika moment i CAD-programmet samtidigt som hon spelade in sin röst och berättade vad hon gjorde. Reaktionerna har enbart varit positiva.
– Studenterna har tyckt att det varit jättebra eftersom de har kunnat titta på de olika momenten flera gånger och verkligen förstått.

Metoden har även underlättat hennes eget arbete eftersom hon sparar mycket tid på att inte behöva upprepa momenten.
– Nu har jag istället fått tid över och kan ge extra handledning vilket är guld värt för studenterna.

100 000 kronor för utveckling

Christina Svensson och de övriga konfektionslärarna Gunnel Larsson, Kristina Gutfeldt och Margareta Edlund, som alla har många praktiska moment i sin undervisning, tilldelades under våren 100 000 kr för ”pedagogisk utveckling” av Centrum för lärande och undervisning (CLU) för att utveckla idén.
– Eftersom mycket tid frigörs för lärarna när de kan lära ut genom filmer är vår förhoppning att studenterna ska få ännu mer fördjupade kunskaper då det blir mer tid för handledning, säger Lars Hedegård, biträdande studierektor på Textilhögskolan som koordinerade projektansökan.