Praktikförsök för civilekonomer fortsätter

Samtliga 16 studenter inom marknadsföringsinriktningen har under andra halvan av terminen under år tre varit ute på praktik. Något som efterfrågats av tidigare studenter.
– Det har visat sig att civilekonomer ute i yrkeslivet saknade praktikinslag i sin utbildning, vilket vi nu för första gången infört som ett obligatoriskt moment inom civilekonomutbildningen i Borås.

– Syftet är att studenterna ska få möjlighet att omsätta det de lärt sig i praktiken. De lär sig mycket teori under utbildningen, men det betyder inte så mycket förrän de kommer ut på en arbetsplats. De får en känsla för vad marknadsföring egentligen handlar om och får lära sig om omständigheter som inte kommer fram i teorin.

Eva Gustafsson berättar vidare att alla studenter haft i uppgift att utveckla praktiska problem på sina praktikplatser.
– Längs vägen har vi också haft seminarier och utbytt erfarenheter. Studenterna har även fått reflektera kring praktiken och hur vi kan utveckla konceptet.

Bästa delen i utbildningen

En av de studenter som är nöjd med praktiken är Malin Widler som tillsammans med Louise Lundin genomförde sin praktik på Boråsföretaget Nelly.com.
– Praktiken var den bästa kursen under hela utbildningen! Vi fick chansen att prova alla våra kunskaper och arbeta själva, säger Malin Widler.

– Det var roligt att få göra något riktigt, även om det var nervöst i början. Nelly.com:s grundare Jarno Vanhatapio, som också var vår handledare, var tydlig från början med att han förväntade sig att vi skulle komma fram till något, men också att vi skulle genomföra det tillsammans.

Under sin praktik koncentrerade de sig på Nellys kunddatabas. De gjorde bland annat en undersökning av kunders köpbeteenden utifrån databasen samt en egen marknadsundersökning med 1005 enkätrespondenter.
- När praktiken var slut fick vi presentera vårt arbete, inklusive vår 65-sidiga rapport, för hela Boråskontoret. De visade verkligen att de uppskattade vårt arbete och att de var nöjda.

Malin Widler konstaterar också att letandet efter praktikplats var nyttigt.
- Det var som att söka jobb på riktigt, det handlade om att sälja sig själv.  Även om det finns områden från institutionens sida som kan förbättras kring praktiken så är jag överlag nöjd.