Bibliotekariens rötter kartlagd

Bertil Jansson arbetar till vardags på Linnéuniversitetet i Kalmar, men har haft professor Lars Höglund och fil. Dr Joachim Hansson (numera Linnéuniversitetet) från Högskolan i Borås som handledare för sin avhandling.
– De har varit ovärderliga, båda har varit mycket entusiasmerande och har varit intresserade av biblioteken och bibliotekarien i historisk tid. Jag uppskattar deras handledning och de har egentligen betytt allt för avhandlingens tillblivelse.

Avhandlingen handlar om bibliotekarieyrkets utveckling mellan 1475-1780. Upptäckte du något överraskande i arbetet med den?

– Ja. Allting som finns idag, har gjorts förut, och det tycker jag är härligt. Värdegrunden och kärnan i yrket är densamma och i princip har det inte förändrats under åren fram till idag, trots att vi har fått andra bibliotekstyper och andra användare. Det var härligt att se att den demokratiska tanken fanns med så tidigt.
– Det som hänt sedan 1780 är framförallt att vi har fått en mycket större användarskara. Större grupper kan läsa och skriva och behöver institutionerna idag, men själva tanken om bibliotek är ändå densamma.

Har det varit svårt att hitta (relevant) information så långt tillbaka i tiden?

– Ja, det har det. Jag har läst mycket bibliotekshistoriska texter och i dem har det framkommit när fyra institutioner som jag nämner (kyrka, kung/furste, universitet samt privata samlare) har fått så stora boksamlingar att de har varit tvungna att anställa personer för att hålla boksamlingarna ordnade, det är där jag har börjat. Därigenom har jag läst mycket bibliotekshistoria och då söker jag det blir särskilda personer som utpekas som vårdhavare av biblioteken, alltså bibliotekarierna.

Vad kommer att hända härnäst för dig, nu när du skrivit klart avhandlingen och har disputerat?

– Jag hoppas att jag kan gå in i biblioteksdebatten med större kraft. Diskutera framförallt bibliotekens och bibliotekariens roll i vårt samhälle. Biblioteket är så omfattande med många målgrupper och områden som ska täckas och jag skulle vilja vara med och diskutera bibliotekens roll och betydelse inom grupperna, avslutar Bertil Jansson.

Fakta:
Disputation
Tid: 13.15 - 16.00
Plats: C203
Opponent: Dr Laura Skouvig, Danmarks Biblioteksskole
Läs mer om Bertil Janssons avhandling.