Dubbelt handledarskap – vetenskap för profession

Högskolan i Borås devis ”Vetenskap för profession” innebär bland annat att högskolan ska samarbeta tätt med professionerna, alltså yrkeslivet. Som ett led i detta handleder yrkesverksamma personer är med och handleder studenter i deras examensarbeten. Christian Lundell, platschef på textilföretaget Almedahls i Kinna, är en av dem.
– Ämnet handledarskap är otroligt intressant.  Vi har till exempel tre examensarbeten som görs hos oss nu under våren. Det har väckt en hel del funderingar på de olika perspektiv som finns.

Margareta Oudhuis är ansvarig för workshopen tillsammans med prorektor Björn Brorström.
– Det är jätteviktigt att ha yrkesverksamma medhandledare. Vi ska inte göra avkall på våra vetenskapliga krav, men samtidigt ska våra studenter kunna göra sina examensarbeten på företag.
– Det handlar om att försöka skapa ett examensarbete som är vetenskapligt perfekt, men som samtidigt är relevant för företag, kommuner eller organisationer.

Delat handledarskap

En förhoppning i framtiden är att kunna ha mer delat handledarskap. Akademin måste ha huvudansvaret eftersom de ansvarar för examensarbetet, samtidigt som professionskompetens är högst relevant.
– Jag tror det är viktigt för handledaren att ha ganska många år i yrket, så att du kan tillföra det som inte den vetenskapliga handledaren kan, säger Margareta Oudhuis och fortsätter.
– Alla i professionen kan inte bli handledare. Jag tror att det vore alldeles utmärkt om man själv har en högre utbildning, så att man vet vad en C-uppsats eller magisteruppsats är. Då vet man vad som krävs och vad man kan förvänta sig. Handledaren i professionen och handledaren på akademin har då samma grundsyn på vad ett examensarbete är. Givetvis kan man lära sig detta.

Christan Lundell, platschef på Almedahls, gick ur Högskolan i Borås 1989 och berättar vad han som yrkesman kan bidra med i en handledarroll.
– Det är att representera yrkeslivet och berätta vad vi förväntar oss av ett examensarbete, ett perspektiv.
Margareta Oudhuis:
– Jag tror att du kan få en mer relevant och fördjupad diskussion och analys om personer från professionen finns med. Man kan förbättra analysen, få en större förståelse för de resultat man får fram.  Du får också andra infallsvinklar. Därför vore det utmärkt att ha medhandledare från professionerna att samarbeta med. 

Hur kan man se effekterna rent praktiskt i ett examensarbete av medhandledare från professionen?

– Jag hoppas att det fördjupar och stärker kvaliteten, att man får fram ännu mer spännande och relevanta resultat, avslutar Margareta Oudhuis.