Effektivt med smart lösning

Det råder stor koncentration på Good Solutions kontor på Skeppsbron i Göteborg. Programmerarna sitter och knappar på datorerna. Två skivspelare av äldre modell snurrar, en prototyp för att testa att programmet fungerar som tänkt. Stämningen är familjär och trivsam. Det är ett ungt företag som startades 2005 av Mikael Persson. I dag är han VD och har fyra anställda.
Den ursprungliga idén till företaget fick Mikael Persson tillsammans med en kollega då de arbetade på Sveba Dahlén.
– Vi hade både en bra idé och bra drivkraft, men vi saknade finansiering. Espira hade just startat sin verksamhet i Borås och i deras inkubator kunde vår idé växa, förklarar han och tillägger:
– Men Espira som var en stiftelse på den tiden kunde inte satsa några pengar.

Vågade satsa


Då kom Mikael Persson i kontakt med Holdingbolaget vid Högskolan i Borås och där såg han en möjlighet.
– Holdingbolagets dåvarande VD, Ulf Grahm, trodde på våra idéer och vågade satsa pengar. I samband med detta gjorde vi även en ansökan till Curamus-stiftelsen och fick ett stipendium be-
viljat. Att få pengar från Curamus-stiftelsen var ett erkännande i sig, menar Mikael Persson.
Därefter gjordes en satsning av Västra Götalandsregionen och det var då allt kunde rulla igång.
– De tre finansiärerna gav oss arbets-ro, vilket gjorde att vi kunde utveckla affärsidén.

Först ut


Good Solutions var det första företaget som lämnade Espira. I början var det en kostsam uppstartsfas, men 2009 gjorde man för första gången ett positivt resultat. 2010 räknar man med att omsätta 3,5 miljoner kronor, varav 15-20 % är vinst.
– Holdingbolaget visade sig vara en uthållig finansiär som haft förståelse för processen. Att gå plus i början går inte, det kan ta år innan företaget börjar göra vinst, konstaterar Mikael Persson.
Affärsidén är egenutvecklade webbaserade system som används för att effektivisera industriell produktion, så att den blir enklare att hantera och därmed mer lönsam. En bra lösning helt enkelt. Det är en vidareutveckling av den ursprungliga tanken som handlade om att mäta processdata.

– Det var när vi började sälja in vår första idé som vår andra idé växte fram. Våra första kunder var Kiviks Musteri och Haldex. Det var de som talade om för oss hur de ville att vårt system skulle fungera.
20-25 företag har i dagsläget installerat systemet. Kunderna kommer från hela Sverige och är alla tillverkande företag. Vi tittar just nu på en lösning för logistikföretag, som också har behov för denna typ av uppföljning.

Good Solutions är samlade: Fr. v. Marcus Forsmoo, Mattias Ahlenius, David Larssson, Mikael Persson och Johan Sjögren.

Omöjligt med manuell hantering


Automatiserad produktion blir allt vanligare och det webbaserade systemet är ett bra verktyg för att eliminera slöserier.  Att överproducera kostar pengar, precis som maskiner som aldrig används gör. Med systemet kan man få mer exakta underlag för att beräkna produktionstider och det blir enkelt att följa upp kassationer d.v.s. defekta produkter.
– Företag klarar inte av det manuellt, det faller ofta på att man inte fyller i felrapporter korrekt. Med vår lösning kan man så fort en maskin i produktionen stannar få en förklaring till varför den står still och hur länge den står still. Små stopp, som ofta är svåra att upptäcka och som sker upprepade gånger stör produktionen mer än man kan tro.