Examensrättighetsansökan för lärarutbildning klar

Efter att regeringen i februari lade fram propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning blev varje lärosäte tvunget att söka nytt examenstillstånd för att kunna fortsätta att bedriva lärarutbildningar.

Ett intensivt arbete har pågått på Institutionen för pedagogik sedan dess (läs tidigare artikel). Men nu är ansökan äntligen färdig och förutom kompletteringar som kan lämnas in fram till den 9 september och ett intervjutillfälle på Högskoleverket är det bara väntan som återstår. Beskedet huruvida ansökningarna är godkända förväntas komma i slutet av oktober eller i början av november.

På bilden ovan: Prefekt Lars-Eric Olsson, Maria Ferlin, Anita Eriksson samt Iréne Arvidsson är trötta men mycket nöjda med arbetet strax innan budet gick mot Stockholm och Högskoleverket för direktleverens av ansökningarna. De har tillsammans med många andra arbetat intensivt under våren med ansökan.