Fin utmärkelse till bibliotekariestudent

Hur känns det att få den här utmärkelsen?

-Det känns både överraskande och roligt. Jag visste ingenting om det innan de ringde upp mig från Svensk Biblioteksförening. Jag ska ta emot priset på Bok- och biblioteksmässan i Götborg i höst.

Varför skriver du om det här ämnet?

-Jag var intresserad av Open Access, tycker att det är en sympatisk grundidé. Det finns många bra argument för att jobba med Open Access. Det hade inte skrivits så mycket om bibliotek och Open Access tidigare, men jag såg en uppenbar koppling som jag ville undersöka vidare.

Vad innebär Open Access?

-Det är vetenskapligt material som är fritt via internet. Många medicinska och naturvetenskapliga tidskrifter publicerar så, och inom humaniora så publicerar man mer och mer på viset.

Hur arbetade du med din uppsats?

-Jag undersökte hur bibliotekarier på sex forskningsinstitut förhåller sig till Open Access. Om man jämför med bibliotek vid universitet och högskolor så har dessa organisationer kommit mycket längre i sitt arbete.

Vad gör du nu?

-Efter examen i mars 2009 i biblioteks- och informationsvetenskap är jag sedan i juni 2009 anställd i Botkyrka kommun på Tumba bibliotek. Jag är dels inköpsansvarig för vuxenavdelningen, dels jobbar jag med fjärrlån och vår webb. Dessutom ordnar jag författarbesök och andra evenemang och utställningar.

Priset består av ett stipendium om 25 000 kronor, vad ska du göra för pengarna?

-Jag ska bland annat använda pengarna till semestern, en resa till Berlin är inplanerad och så funderar jag på att resa runt i Frankrike.

Juryns motivering:


Uppsatsen ger en inblick i en mindre känd del av svensk biblioteksverksamhet, biblioteken vid sex forskningsinstitut. Författaren ställer Open Access- mot nonsharing-ideologin (traditionell publicering) och visar på en intressant konflikt mellan tillgänglighet och slutenhet. I en välskriven och välstrukturerad uppsats har hon på ett tankeväckande sätt kopplat samman teorier om informationsallmänningar och gåvoekonomier med det ideologipar hon formulerat. Kluvenheten inom det pågående paradigmskiftet blir tydlig i intervjuerna med bibliotekarierna vid de sex instituten. Deras svar kan ge upphov till intressanta ämnen för diskussioner vid forskningsbibliotek runt om i landet.

Uppsatsen finns i sin helhet på: http://bada.hb.se/bitstream/2320/5063/1/09-24.pdf

Collijnpriset utdelas årligen av Svensk Biblioteksförening till den bästa magisteruppsatsen inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Priset instiftades 1996 för att hedra minnet av Isak Collijn, Riksbibliotekarie grundare av Svenska Bibliotekariesamfundet 1921.