Glädje och sorg när barn och mentorer gick skilda vägar

Näktergalen är ett projekt som startade på Högskolan i Borås 2008, och som syftar till att skapa möten mellan barn i de deltagande skolorna och studenter på högskolan. Sedan starten har intresset ökat för varje år, både bland studenter och deltagande barn.
– Att vara mentor innebär inte bara att ta ansvar. Mentorskapet är en process full med beståndsdelar av respekt, ödmjukhet, tolerans och vänskap, säger en av mentorerna.
– Under avslutningsdagen hade vi besök av en trollkarl som gjorde många magiska trick. Därefter fikade respektive mentor tillsammans med ”sitt” barn och barnets familj. Vi sa hejdå till varandra. De flesta mentorer hade gjort någon liten minnessak som barnet fick för att komma ihåg allt roligt de haft tillsammans. Flera av mentorerna fick blommor och små gåvor av barnen och deras familjer, berättar Kicki Player Pellby, projektledare för Näktergalen.

Näktergalen går till hösten in på sitt sista år som projekt, därefter hoppas Kicki Player Pellby att verksamheten kommer att permanentas.
– Vi kommer att göra allt för att få fler intresserade studenter att anmäla sig. Ute på våra samverkansskolor är intresset stort och många barn har anmält att de vill vara med.

Vill du som student vara med i Näktergalen till hösten?
Gå in på hb.se/naktergalen och hämta en ansökningsblankett.