Nu formas den nya lärarutbildningen

Parallellt med den vanliga undervisningen under slutet av våren har också de flesta lärarutbildarna varit inblandade i ansökan för den nya lärarutbildningen. Ett femtiotal kursplaner ska skrivas utifrån de nya direktiven och nya utbildningsplaner ska skapas.  Det är en omfattande process och som spindeln i nätet sitter universitetsadjunkt Maria Ferlin och koordinerar ansökningsarbetet.
– Det är stort arbete och det har hela tiden varit ont om tid. Så sent som den 12 maj kom examensordningarna och direktiven om vilka ämneskombinationer som gäller kom ännu senare.

– Så det verkliga arbetet har inte pågått så länge.

Nya inriktningar

Institutionen för pedagogik kommer att söka examensrättigheter för förskollärare, grundlärare med inriktning mot fritidsverksamhet, grundlärare med inriktning mot förskoleklass upp till årskurs 3, grundlärare med inriktning årskurs 4-6, ämneslärare mot årskurs 7-9 och ämneslärare mot gymnasiet inom området matematik och kemi. Den sistnämnda i samarbete med Institutionen Ingenjörshögskolan. Hösten 2011 kommer de nya lärarutbildningarna att starta – om ansökningen blir godkänd av Högskoleverket, som planerar att genomföra granskningsarbetet under sommaren.
– Till hösten ska representanter från institutionen åka till Stockholm för intervjuer. Sedan får vi vänta på beskedet, som väntas komma tidigast i slutet av oktober eller i början av november.

– Jag tycker att det är mycket viktigt för Högskolan i Borås att vi får fortsätta bedriva lärarutbildningen. Studenterna på lärarutbildningen utgör en stor del av högskolans totala studentantal, säger Maria Ferlin. 

Det är drygt två veckor kvar till deadline och det innebär ett aktivt skrivarbete med korrekturläsning.
– Vi har gott hopp om att bli klara. Vi måste helt enkelt! säger Maria Ferlin avslutningsvis.