Ny rapport: LÄR UT - Bättre läkemedelshantering för äldre

Projektledare och författare är Marie Elm. Projektet startade 2006 och syftet är att förbättra läkemedelshanteringen för äldre.  Äldre som använder många läkemedel är en riskgrupp som behöver uppmärksammas då de är extra utsatta för att få läkemedelsbiverkningar. Sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård har utbildats enligt LÄR UT- konceptet och dessa har i sin tur utbildat omvårdnadspersonal. Totalt har mer än 220 sjuksköterskor och drygt 1600 omvårdnadspersonal fått utbildningen LÄR UT. 

Tisdagen den 8 juni var det dags för ett avslutningsseminarium för projektet som samlade ett 40-tal personer på högskolan i Borås. Författaren och projektledaren Marie Elm berättade om projektet, allt ifrån hur starten gick till hur resultaten fallit ut. Man har under resans gång utvärderat för att se om konceptet fungerar och resultaten av utvärderingarna utgör rapportens andra del.

Rapporten i sin helhet finns att antingen läsa eller ladda ned från vår webbsida eller så kan den beställas som en bok för 100 kronor. Det finns även en kortversion i form av en broschyr. 

Länk till rapport, se LÄR UT - Bättre läkemedelshantering för äldre
Länk till kortversion, se broschyr