Nya databaser

BLR har utökat databasutbudet med databaserna ARTbibliographies Modern, Byggtermbanken och Encyclopedia of Library and Information Sciences.

ARTbibliographies Modern innehåller modern och samtida konst i form av referenser till sammanfattningar av tidskrifter, artiklar, böcker, uppsatser, utställningskataloger, avhandlingar, utställningar och recensioner. 

Byggtermbanken innehåller terminologi för verksamheter som rör den byggda miljön. Bakom Byggtermbanken står Svenska termgruppen för byggd miljö som verkar inom TNC.

Encyclopedia of Library and Information Sciences är ett uppslagsverk inom Biblioteks och informationsvetenskap. Detta är tredje upplagan. Artiklarna uppdateras löpande.