Ökad samverkan viktigt för Sjuhärads framtid

Anders Edström, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås, har de senaste åren forskat om tradition och förnyelse inom företagande i Borås och Sjuhärad, till exempel vad Knalleandan står för och hur nya företag sprungit ur gamla, inte minst sett till hur kompetens och entreprenörskap tagit nya vägar. För att bli en långsiktigt livskraftig region generellt sett måste det finnas en förmåga till anpassning.

Dessutom krävs samarbete eller ännu hellre näringslivskluster i bemärkelsen geografiska förtätningar av företag, bank/finans, offentliga aktörer, högskolor/universitet, samarbetsorganisationer och nätverk som samverkar. Kluster växer till sig dynamiskt utan att det alltid är någon som styr. Det brukar misslyckas att medvetet skapa dem – de kräver ett naturligt startläge. Däremot kan man stödja dem på olika sätt. Just samarbete har traditionellt inte varit så starkt i Sjuhärad, enligt Anders Edström. Men det håller på att förändras. Kanske Marketplace Borås kan bli ett framtida exempel på ökad samverkan, tror han.

– Det gäller att hitta projekt som intresserar och engagerar alla parter. Marketplace Borås är ambitiöst. Om man lyckas kan man skapa något som är synligt utanför Borås. Det stärker vidare samverkan.

Bertil Törsäter, regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen presenterade under seminariet den alldeles färska konjunkturrapporten som regionen gjort. Den visar att Sjuhäradsområdet – och Göteborgsregionen - är tillbaka i normalkonjunktur, bara ett år efter den djupaste krisen på många år. I höst förväntas en stark normalkonjunktur. Enligt Bertil Tenligt är förklaringen att Göteborg och Sjuhärad har ett mer diversifierat näringsliv än de andra delregionerna. Bilden av Västsverige som ett område med omodern industri i skuggan av Öresund- och Stockholmsregionerna stämmer inte, menar han. Men Västsverige, precis som övriga landet, är utsatt för global konkurrens som man måste klara av.

Enligt Bertil Törsäter har Sjuhärad lyckats med att ta tillvara gammal kompetens och omvandla till något modernt, framförallt inom textilindustrin. Han gick tillbaka till 1977 för att hitta förklaringar till Sjuhäradsbygdens stabilitet som delregion i Västra Götaland. Det var då Landvetter flygplats öppnade, utbyggnaden av riksväg 40 till motorväg påbörjades av Högskolan grundades. Sjuhärad integrerar numera med Göteborg, Chalmers och industrin.

Å andra sidan delar han Anders Edströms bild av att Sjuhärad inte lyckats så bra med samverkan mellan olika aktörer - högskola, näringsliv, samhällets olika organisationer - som andra delar av Västsverige, bland annat just Skövde men också Trollhättan och Göteborg. Visst har det gjorts försök, men utan att det gått så bra hittills.

– Framtiden är att bygga allianser, säger Bertil Törsäter. Det måste genomsyra en region. Sjuhärad har en resa att göra framöver.

Hela sammanfattningen finns på CAV:s webbplats.