Rapport om kundval i Sjuhärad

I februari 2008 kom LOV – lagen om valfrihetssystem, som fungerar som ett verktyg för de kommuner som vill konkurrenspröva verksamhet inom funktionshinders- och äldreomsorg samt hälso- och sjukvårdstjänster. FoUS har undersökt hur långt kommunerna i Sjuhärad kommit i processen att utreda, fatta beslut och eventuellt införa kundval enligt denna lag och resultatet presenteras i rapporten ”LOV i Sjuhärad”.  Författare är Sara Esbjörnson.

Länk till rapport, se LOV i Sjuhärad