SÄS-stipendiet till uppsats om att separeras från sitt barn

magisteruppsats med titeln: "Kvinnors upplevelse av att separeras från sitt barn efter förlossningen då barnet behöver vård på en neonatalavdelning". De har intervjuat sex kvinnor om sina upplevelser. Tyngdpunkten i uppsatsen ligger på hur kvinnor upplever den tidiga separationen från sitt barn. Kärnan i resultatet visar framför allt på den oro de nyblivna mammorna känner för sitt barns hälsa samt sorgen över att inte få ge barnet sin värme och närhet i den utsträckning de skulle vilja. 

Linda Jensen och Marie Hjalmarsson avslutade under våren sina studier på barnmorskeutbildningen och Linda jobbar nu på SÄS och Marie arbetar på NÄL. De fick ta emot priset i samband med sjuksköterskeutbildningens avslutningscermoni i Caroli kyrka fredagen den 4 juni 2010. Uppsatsen som vann årets SÄS-stipendie är välskriven och behandlar ett angeläget ämne. Den har en röd tråd där metoden är väl beskriven, resultatet mycket bra analyserat och den är kopplad till ett vårdsammanhang. Det är angeläget att resultatet förs ut till de som arbetar med dessa kvinnor.

SÄS-stipendiet delas sedan 2002 ut till uppsatser genomförda vid Instutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås på kandidat eller magisternivå. Uppsatserna ska behandla integrationen av vårdvetenskap och den kliniska verksamheten och vinnarna utses av en kommitté bestående av representanter från Södra Älvsborgs Sjukhus och Instituionen för Vårdvetenskap.

Läs hela uppsatsen: Kvinnors upplevelse av att separeras från sitt barn efter förlossningen då barnet behöver vård på en neonatalavdelning.