Smart design för integritet

”Nature, creature, culture” var inriktningarna för de tolv masterstudenter som i tre grupper åkte till olika resmål. Uppdraget var att undersöka på vilket sätt smarta texilier kan användas i vardagen och samtidigt stärka den personliga integriteten på platser där det inte är självklart. Hur skapar man utrymme i en trångbebodd stad som Tokyo? Hur ska den personliga integriteten behållas i en kåkstad i Kampala? Hur påverkas levnadssitutionen under extrema väderhållanden på Svalbard?

Genom experiment, undersökningar och intervjuer på plats har studenterna skapat olika fysiska objekt med smarta komponenter som ska kunna användas i vardagen.

Rocken blir tält

Anna Madella, masterstudent i textildesign var tillsammans med sin grupp på Svalbard och Island för att titta på levnadsförhållanden i extrem kyla och mörker.  Säkerhet och funktion var viktiga begrepp under deras arbete.

– Vi åkte till en av världens kallaste platser (läs: Svalbard) för att själva uppleva kylan och intervjua de som lever där om deras livssituation.

På platser som Svalbard kan plötsliga väderförändringar och oväder överraska. De skapade därför flera prototyper som kan förvandlas till olika sorters skydd.
– Bland annat så gjorde vi ett mobilt hem som är en kombination av en rock, madrass, sovsäck och ett vindskydd.  Genom en uppblåsbar funktion går rocken snabbt att omvandla.

Interaktiv design

I Tokyo är det trångt och svårt att skapa sitt eget utrymme. Därför föll valet på den japanska huvudstaden för Marta Kisand och hennes grupp när de skulle testa sina prototyper.
– Bland annat har vi skapat en klänning som på insidan ser ut som en bokhylla. Skulle det bli för trångt kan klänningen vändas och man ”försvinner”.

Tanken är också att klänningen ska ha inbyggda ljudsensorer som ska säga ifrån när ljudnivån omkring blir för hög. Marta Kisand kallar de prototyper de skapat för interaktiv och social design - verktyg för att se hur människor reagerar.
– Vi testade protyperna genom att interagera med människor i tunnelbanan och parker i Tokyo. Samtidigt intervjuade vi olika personer och fick bra feedback. Nu ska vi ställa samma frågor till svenskar under utställningen för att jämföra svaren. 


Anna Madella och Marta Kisand är 
två av tolv masterstudenter som 
har tittat på nya användningsområden
för smarta textilier. 

Fakta – Utställningen ”Integrity and Smart Textiles”

Pressvisning fredag 4 juni kl. 11:00, Textilmuseet 8, Borås
Utställningen pågår från 4 juni – 5 september på Textilmuseet i Borås.

För mer information:
Projektledare:  Jan Carlsson, jan.carlsson@hb.se, tfn: 033-435 59 77,
Clemens Thornquist, clemens.thornquist@hb.se , tfn: 033-435 43 66
Textilmuseet: Eva Blomqvist, intendent, tfn: 033-35 89 56, mobil: 0768-88 89 56