Strategigrupp för Waste Recovery

Borås Aktörssamverkansgrupp är en grupp som arbetar med Waste Recovery – alltså att ta hand om och återvinna avfall – i Borås och genom samarbeten med städer i andra länder. Nu har, i anslutning till aktörssamverkansgruppen, en strategigrupp bildats som består av Per-Erik Petersson (vice vd samt teknisk direktör SP), Gunnar Peters (vd Borås Energi och Miljö), Anders Glemfeldt (näringslivschef Borås Stad), Björn Brorström (prorektor Högskolan i Borås) samt representanter från den politiska majoriteten (Ulrik Nilsson, moderat) och minoriteten (Ulf Olsson, socialdemokrat).
– Vår uppgift är att ta ställning till förslag från projektgruppen och till exempel hjälpa till att göra prioriteringar om det behövs, säger Björn Brorström.
– Vi har också möjlighet att driva frågor och det utgår jag ifrån att vi kommer att göra. Jag lyssnar av bland mina medarbetare på högskolan och får propåer från vår forskningsmiljö med idéer om hur vi skulle kunna göra.
– Vi har resursåtervinning som ett av våra viktiga forskningsområden och det är intressant för vår del att en biogasanläggning kommer till stånd, där vi kan prova olika typer av lösningar. Det kan vara ett sätt för mig medverka till att det verkligen kommer till stånd. Det handlar dock inte om att driva högskolans perspektiv i första hand utan vi alla arbetar tillsammans.

Ett första möte har hittills hållits. Där bestämdes bland annat relationerna mellan strategigruppen och aktörssamverkansgruppen. Mötet hade också stor betydelse för alla inblandade, säger Björn Brorström.
– Det var en bekräftelse från alla håll. För Borås Energi och miljö är den här grupperingen jätteviktig, att det finns kunnigt folk att prata med när de ska fatta stora investeringsbeslut. För högskolans del är det viktigt att vara med och vår forskargrupp är i hög grad är inblandade i detta. För kommunledningen är det viktigt att följa det här, genom samarbeten med andra stora städer och det sätter Borås Stad på kartan i det miljösamarbetet.

Fakta:
Borås Aktörssamverkansgrupp består av:
Jessica Magnusson, SP (undervisar i miljöcertifiering)
Pär Carlsson, Borås Energi och Miljö (arbetar med avfallshantering)
Daniel Wennerlund, Borås Stad (internationell samordnare för näringslivsfrågor)
Olle Engström, Högskolan i Borås och Borås Stad (projektsamordnare)
Mohammad Taherzadeh, Högskolan i Borås (professor)

Läs mer om Borås Aktörssamverkansgrupp och deras tidigare arbete: