Temadag om patientsäkerhet

FoU Sjuhärad Välfärd anordnar tillsammans med Patientnämnden Borås en temadag om patientsäkerhet med anledning av  förändrade tillsynsregler. 

Föreläsare: Carina Forsberg, enhetschef för den regionala tillsynsenheten vid Socialstyrelsen i Göteborg, Claes-Håkan Björklund, regionchefsläkare, VG-region samt Birgit Andersson & Tommy Nordqvist, Patientnämnden, Borås.

FoU Sjuhärad Välfärd är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet. Arbetet bedrivs kring grupperna äldre, funktionshindrade, barn och unga, människor med beroendeproblematik, familjer i utsatta livssituationer samt socioekonomiskt utsatta grupper. 

Denna förmiddag riktar sig till er och era närstående. För mer information och anmälan, se Inbjudan Patientsäkerhet 30 sept 2010 

På eftermiddagen riktar vi oss till anställda inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst, politiker och övriga intresserade. Föreläsare är även här: Carina Forsberg, enhetschef för den regionala tillsynsenheten vid Socialstyrelsen i Göteborg, Claes-Håkan Björklund, regionchefsläkare, VG-region samt Birgit Andersson & Tommy Nordqvist, Patientnämnden, Borås.

För mer information och anmälan till eftermiddagen, se Inbjudan Patientsäkerhet 30 sept 2010 personal