Uppdaterad version av COAT-verktyget

COAT står för Carers Outcome Agreement Tool och är ett vetenskapligt framtaget instrument för planering och uppföljning av stöd till anhörigvårdare. Verktyget består av COAT Instrument, vilket guidar en samtalsledare när denne genomför och kartlägger behov av stöd hos en person som vårdar en anhörig i hemmet och av COAT Stödplan som hjälper till att strukturera uppföljning. 

Instrumentet har uppdaterats under våren och nu finns den nya versionen att ladda ned. Du hittar även sidan om du väljer Arbetsverktyg i vänsternavigeringen. 

COAT-instrumentet är fritt för användning efter att man först registrerat sig.