Uppsatsen tar dem till Thailand

Istället är det den thailändska skolan som kommer stå i fokus för de tre studenterna under två månader när de ska skriva sitt examensarbete om hur skönlitteratur påverkar och stärker elevers identitetsskapande.  
– Vi har försökt hitta thailändska läro- och utbildningsplaner som tar upp detta men inte funnit något. Vi har ingen aning om hur den traditionella undervisningen bedrivs, säger Amanda Orring.

– Det är så självklart för oss hur vi i Sverige bedriver modersmålsundervisning medan Thailand har en helt annan kultur. Det ska bli spännande att jämföra, fyller Michaela Pechac i.


I oktober bär det av mot varmare breddgrader för lärarstudenterna Amanda Orring, Michaela Pechac och Maja Willeborn (saknas på bilden). 

”Mycket jobb, men värt det”.

De har ansökt och fått Minor Field Studies-stipendium för sin resa. Stipendiet kan sökas av de som vill åka till ett utvecklingsland för att samla material till en uppsats.
– Ansökningsprocessen till stipendiet var ganska omfattande och krävde mycket jobb, men det är helt klart värt det i slutänden, säger Michaela Pechac och tycker att fler borde ta chansen att söka.

I Thailand har de en svensk kontaktperson som hjälper dem med allt ifrån boende till att hitta personer att intervjua. Han har många kontakter eftersom han bedriver verksamhet inom internationella skolor.
– Vi hoppas att vi kan få prata med pedagoger från en medelklasskola där de förstår engelska. Vi kommer givetvis ha en tolk med oss, men kontakten etableras bättre när vi kan prata direkt med personen, säger Amanda Orring.

Jämföra med Sverige

Under fyra veckor ska intervjuer genomföras och material samlas in. Under den andra halvan av tiden ska allt sammanställas. 
– Vi kommer att jämföra resultatet med den svenska undervisningen, säger Amanda Orring som tillsammans med Maja Willeborn läser lärarutbildningen för grundskolans senare år med inriktning mot svensk didaktik.

Michaela Pechac studerar också mot senare år men med inriktningen engelsk didaktik.
– Förutom att se på modersmålsundervisningen kommer vi också att undersöka hur den thailändska skolan arbetar med det engelska språket och även där jämföra med Sverige.

Stärkande för yrkesrollen

Examensarbetet inleder och startar studenternas nionde termin på lärarutbildningen och är därmed den sista kursen innan de är färdiga lärare.
 – Att möta pedagoger från en helt annan kultur kommer att stärka oss i vår framtida yrkesroll. Vi kommer att kunna lära av varandra, säger Amanda Orring.

– Genom stipendiet får vi en chans att se en annan del av Thailand och det är en möjlighet som nog inte kommer igen. Det kommer bli ett minne för livet, tillägger Michaela Pechac avslutningsvis.

Fakta