Utbildningsdag i kompetensutveckling

Vi förbereder ett späckat program där vi bland annat kommer att ta upp en ny modell för kompetensutveckling med betoning på ämneskunskaper och fortsätta diskussionen hur BHS och biblioteken kan samarbeta kring kompetensutvecklingen. Dessutom tar vi upp kvalitetsarbetets innehåll och funktion på bibliotek och presenterar självvärdering som en metod för kontinuerlig förbättring av verksamheten.

Datum, tid och plats: 16 september, 9-15, Bibliotekshögskolan/Högskolan i Borås

Förtur ges till bibliotek som tagit emot studenter i kursen “Biblioteks- och informationsvetenskapliga fallstudier (2)”. Andra bibliotek kan delta i mån av plats mot en avgift på 750 SEK (inkl. moms).

Hör av er med intresseanmälan till Boel Bissmarck, boel.bissmarck@hb.se, senast den 15 augusti. Har ni frågor om programmet? Hör gärna av er till Anette Eliasson, anette.eliasson@hb.se.