Välkommen till examen

Ett välkomsttal hålls av studentpräst Yngve Glans och vidare efter allsång fortsätter Lennart Boman, adjunkt med ett tal till studenterna. Vidare tar Linda Vingård Frank, SSK-student vid med sång och musik. Stipendieutdelningen sköter Ingrid Rosengren, studierektor vid Södra Älvsborgs sjukhus. Efter utdelningen tar Tiina Rissanen vid och håller ett studenttal. Lotta Dalheim Englund, prefekt och Ingela Rydström, studierektor håller till sist ett avslutningstal. 

Varmt välkomna!

Institutionen för vårdvetenskap